«Con người mới» sống bằng đức tin

29/04/20198:22 SA(Xem: 458)
«Con người mới» sống bằng đức tin
CHIA SẺ TIN MỪNG
Chúa Nhật thứ 2 Mùa Phục Sinh

(28-4-2019)


«Con người mới» sống bằng đức tinĐỌC LỜI CHÚA

  Cv 5,12-16(12) Nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân, nhờ bàn tay các Tông Đồ. (14) Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa: cả đàn ông đàn bà rất đông.
  Kh 1,9-11a.12-13.17-19(17) «Đừng sợ! Ta là Đầu và là Cuối. (18) Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời.
•  TIN MỪNG: Ga 20,19-31
Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ

(19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: «Bình an cho anh em!» (20) Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. (21) Người lại nói với các ông: «Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em». (22) Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: «Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. (23) Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ».

(24) Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Điđymô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. (25) Các môn đệ khác nói với ông: «Chúng tôi đã được thấy Chúa!» Ông Tôma đáp: «Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin». (26) Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: «Bình an cho anh em». (27) Rồi Người bảo ông Tôma: «Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin». (28) Ông Tôma thưa Người: «Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!» (29) Đức Giêsu bảo: «Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!»


 (30) Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. (31) Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.
CHIA SẺ
Câu hỏi gợi ý:
1. Thần Khí và đức tin đóng vai trò quan trọng thế nào trong đời sống mới của «con người mới» mà chúng ta phải trở thành?

2. Việc Tôma đòi hỏi phải thấy mới tin là một đòi hỏi hợp lý hay quá đáng? Kinh nghiệm về Thiên Chúa có quan trọng trong việc hình thành đức tin không?

3.  Đức tin mạnh mẽ được hình thành như thế nào? Qua những giai đoạn nào? Ta phải làm gì để có được một đức tin mạnh mẽ?

Suy tư gợi ý:

1. «Con người mới» sống bằng đức tin

Đức Giêsu đã chết và phục sinh là một biểu tượng điển hình cho việc biến đổi từ «con người cũ» sang «con người mới». Nơi chúng ta, «con người cũ» là con người quan niệm, suy tư và hành động theo kiểu trần gian, theo sự khôn ngoan trần gian, lấy những thực tại trần gian(danh, lợi, thú, địa vị, quyền lực, của cải…) làm mục đích. Với chiều hướng đó, «con người cũ» là con người yếu đuối, chỉ có được thứ hạnh phúc chóng qua, và thường phải sống trong đau khổ. 

Còn «con người mới» là con người quan niệm, suy tư và hành động theo Thần Khí, theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa, theo sự hướng dẫn của đức tin, lấy tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân làm động lực, lấy lợi ích của Thiên Chúa và tha nhân làm mục đích. Vì thế, «con người mới» là con người mạnh mẽ, luôn hưởng được một niềm hạnh phúc thường hằng xuất phát từ đáy tâm hồn. Tất cả những quan niệm, suy tư, hành động và tình trạng hạnh phúc của «con người mới» ấy đến từ đức tin. Vì thế, đức tin mạnh mẽ và thực tiễn là một yếu tố quan trọng cấu thành «con người mới» ấy. Vấn đề là: làm sao có được đức tin mạnh mẽ?2.  Con người mới sống bằng Thần Khí

Trong công cuộc cứu chuộc và thánh hóa nhân loại, Thánh Thần là người đạo diễn tất cả mọi chuyện. Vì thế, muốn hoàn thành vai trò và sứ mạng của mình, Đức Giêsu, các tông đồ và những ai theo Ngài đều phải được Thánh Thần thúc đẩy và hướng dẫn, vì thế, phải «tràn đầy Thánh Thần» (x. Cv 2,4; 4,31; 13,52). Trong giai đoạn tới, các tông đồ tiếp nối sứ mạng của Đức Giêsu: «Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em» (Ga 20,21), nên các ông cũng cần phải tràn đầy Thánh Thần. Do đó, Đức Giêsu nói với các ông: «Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần» (Ga 20,22). Thánh Thần cũng chính là yếu tố quan trọng làm nên «con người mới»: «Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới(…) để thật sự sống công chính và thánh thiện» (Ep 4,23-24). Nhưng muốn nhận được Thánh Thần hay Thần Khí của Thiên Chúa, điều quan trọng là phải có đức tin: «Nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thần Khí» (Gl 3,14).3.  Để có một đức tin mạnh mẽ

Là người Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng đều có đức tin. Nhưng rất nhiều người trong chúng ta vẫn chưa trở thành «con người mới». Vì tuy có đức tin, nhưng đức tin của ta nhiều khi chỉ là sự chấp nhận xuông và tuyên xưng ngoài miệng một số tín điều nào đó. Đức tin kiểu này không ảnh hưởng bao nhiêu đến cuộc sống của ta: kẻ tin theo kiểu này dường như chẳng thấy nội tâm mình có gì thay đổi so với kẻ không tin. Đức tin đích thực không phải là sự chấp nhận xuông của lý trí đối với một số tín điều nào đó, mà là một kinh nghiệm sống, hay nói đúng hơn là một sự dấn thân dựa trên kinh nghiệm thật sự về Thiên Chúa. Nếu không có kinh nghiệm về Thiên Chúa, khó có thể có được một đức tin đích thực và mạnh mẽ.

Tại sao các tông đồ lại có một đức tin mạnh mẽ đến nỗi có thể sống chết cho việc rao giảng Tin Mừng? Chính vì các ông có kinh nghiệm đích thực về Thiên Chúa, về Đức Giêsu, về sự phục sinh của Ngài. Nếu các ông không hề gặp Đức Giêsu sau khi Ngài sống lại mà chỉ nghe người khác tường thuật lại, thì chắc hẳn các vị sẽ không dám sống chết với lời rao giảng của mình. 

Đòi hỏi của Tôma «Nếu tôi không thấy dấu đinh…, nếu tôi không xỏ ngón tay…, tôi chẳng tin» (Ga 20,25) là một đòi hỏi chính đáng. Đức tin chỉ có thể mạnh mẽ khi nó dựa trên những kinh nghiệm đích thực về Thiên Chúa. Vì thế, để có một đức tin mạnh mẽ, chúng ta cần có kinh nghiệm đích thực về Thiên Chúa và sau đó cũng cần đến những thử thách của Thiên Chúa để củng cố niềm tin, làm đức tin ngày càng vững mạnh hơn.4.  Quá trình hình thành một đức tin mạnh mẽ

Để dễ hiểu, chúng ta hãy dựa vào quá trình hình thành đức tin của dân Do Thái:

– Kinh nghiệm đức tin ban đầu: Thiên Chúa muốn dân Do Thái tin Ngài là Thiên Chúa của họ, Ngài không chỉ nói với họ hay thuyết phục họ để họ tin Ngài, mà nhiều lần Ngài biểu dương quyền năng của Ngài cho họ. Biểu dương cụ thể nhất, rõ ràng nhất, được mọi người Do Thái thời đó chứng kiến tận mắt là Thiên Chúa cho dân Ngài vượt qua Biển Đỏ một cách lạ lùng. Khi thực hiện phép lạ này, Thiên Chúa làm cho nước biển rẽ ra trước, rồi mới bảo dân chúng bước xuống biển, để cuối cùng họ vượt qua Biển Đỏ an toàn (x. Xh 14,21-22).

Nhờ đó, toàn dân đều có kinh nghiệm rõ rệt về quyền năng của Thiên Chúa. Họ bắt đầu đặt niềm tin nơi Ngài dựa trên kinh nghiệm nền tảng ấy. Đức tin ban đầu của họ còn non yếu, cần phải được nâng đỡ bằng những kinh nghiệm tỏ tường. Thiên Chúa không đòi hỏi họ «liều» trong giai đoạn này. Nhưng khi đức tin trưởng thành, đức tin ấy phải dựa trên kinh nghiệm về Thiên Chúa trong quá khứ để tự xác quyết về quyền năng của Ngài sẽ được thể hiện thế nào trong hiện tại hoặc tương lai. Khi con người đã có kinh nghiệm ban đầu về quyền năng của Thiên Chúa và đặt niềm tin vào Ngài rồi, thì Thiên Chúa bắt đầu thử thách niềm tin ấy để niềm tin ấy trưởng thành và vững mạnh hơn.

– Thử thách đức tin: Thời Giosuê làm thủ lãnh dân Do Thái, Thiên Chúa cũng cho xảy ra một trường hợp tương tự như lần dân Chúa vượt qua Biển Đỏ. Thời ấy, Giosuê đưa toàn dân cùng với Hòm Bia Giao Ước đi qua sông Giođan. Thiên Chúa ra lệnh cho dân bước xuống dòng sông. Nhưng lần này, Ngài không cho nước rẽ ra trước, mà bảo họ bước xuống trước. Sự việc xảy ra là «khi chân các tư tế khiêng Hòm Bia vừa đụng xuống nước ở ven bờ, thì nước mạn ngược chảy xuống dừng lại, dựng đứng thành một khối duy nhất trong một khoảng rất dài» (Gs 3,15-16), và toàn dân đã qua được sông Giođan. Như vậy, lần này, Thiên Chúa đòi hỏi dân phải «liều» hơn lần trước một chút. Nhờ liều như thế mà họ lại kinh nghiệm thêm một lần nữa về quyền năng của Thiên Chúa.

Thiên Chúa đào tạo và giáo dục đức tin của ta theo cách ấy, nghĩa là một cách tiệm tiến và có phương pháp. Đức tin ta càng trưởng thành, thì Thiên Chúa càng đòi hỏi ta phải liều lĩnhnhiều hơn. Nếu ta dám tin mạnh hơn, dám chứng tỏ đức tin ấy bằng hành động là dám liềunhiều hơn, thì ta càng có nhiều kinh nghiệm về Thiên Chúa hơn, và đức tin của ta ngày càngtrưởng thành hay vững chắc hơn. 

Một khi đã có kinh nghiệm về Thiên Chúa, về quyền năng của Ngài, mà ta lại không dámchứng tỏ đức tin bằng hành động thật sự khi được Ngài thử thách, thì đức tin của ta sẽ dậm chân tại chỗ, không phát triển, và mãi mãi sẽ là một đức tin non yếu.

– Đức tin trưởng thành: Đức tin thật sự đạt đến mức trưởng thành phải tương tự như đức tin của Phêrô khi ông dám liều bước chân xuống biển để đi trên nước đến với Đức Giêsu (x. Mt 14,22-33). Tuy nhiên, đức tin của ông chưa đạt đến mức hoàn hảo, vì «khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ và bắt đầu chìm xuống biển» (14,30). Ông vẫn còn nghi nan. Chính sự nghi nan này làm ông chìm. Nếu ông hoàn toàn vững tin, ông sẽ đi trên mặt biển không khác gì trên đất liền.

Hiểu được quá trình hình thành một đức tin vững mạnh, ta sẽ hiểu được cách để phát triển đức tin của ta hầu trở thành «con người mới».
CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, trong cuộc đời Kitô hữu của con, nhiều lần Cha đã tỏ quyền năng của Cha cho con một cách rất lạ lùng, để con có được những kinh nghiệm nền tảng về quyền năng hay tình thương quan phòng của Cha. Nhờ đó con tin vào Cha. Nhưng khi Cha thử thách niềm tin của con để đức tin của con trưởng thành hơn, thì con lại lùi bước. Con đòi hỏi phải thật bảo đảm mới dám dấn thân hành động theo ý Cha. Con không dám liều một chút vì Cha. Vì thế, đến bây giờ đức tin của con vẫn còn yếu kém. Và con vẫn mãi mãi là một con người yếu đuối. Xin Cha giúp con biết liều hơn một chút, để quyền năng của Cha được biểu lộ ra cho con, hầu đức tin của con vững mạnh hơn. Nhờ đó con tiến triển hơn trong đời sống đức tin để trở thành «con người mới».


Nguyễn Chính Kết


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
21/07/2019
ĐỌC LỜI CHÚA • St 18,1-10a: (1) Đức Chúa hiện ra với ông Ápraham tại cụm sồi Mamrê (…). (2) Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông (…) (6) Ông Ápraham vội vã vào lều tìm bà Xara mà bảo : «Bà mau mau lấy ba thúng tinh bột mà nhồi, rồi làm bánh». (7) Ông chạy lại đàn vật, bắt một con bê mềm và ngon, giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt. (8) Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm, mà đãi khách; rồi ông đứng hầu dưới gốc cây, đang khi khách dùng bữa. • Cl 1,24-28: (24) Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh. • TIN MỪNG: Lc 10,38-42
15/07/2019
ĐỌC LỜI CHÚA • Đnl 30,10-14: (10) Miễn là anh em nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà giữ những mệnh lệnh và thánh chỉ Người, ghi trong sách Luật này, miễn là anh em trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ. • Cl 1,15-20: (20) Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. • TIN MỪNG: Lc 10,25-37
01/07/2019
ĐỌC LỜI CHÚA • Is 66,10-14c: (14) Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của Người cho các tôi tớ biết, và nổi cơn thịnh nộ với các kẻ thù • Gl 6,14-18: (15) Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới. • TIN MỪNG: Lc 10,1-12.17-20
10/06/2019
ĐỌC LỜI CHÚA • Cv 2,1-11: (4) Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. • 1Cr 12,3b-7.12-13: (6) Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. (13) Tất cả chúng ta đều được đầy tràn một Thần Khí duy nhất. • TIN MỪNG: Ga 20,19-23
02/06/2019
ĐỌC LỜI CHÚA • Cv 1,1-11: (8) «Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất». • Dt 9,24-28; 10,19-23: (20) Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người. • TIN MỪNG: Lc 24,46-53
29/05/2019
Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta tụ họp trong thánh đường này để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn, cách riêng là linh hồn Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm, vị Tổng thống (TT) đầu tiên của Việt Nam, người đã giành lại độc lập và tự do cho dân tộc, đã lập nên nền Đệ nhất Cộng Hòa, đã lãnh đạo Miền Nam Việt Nam thành một quốc gia phú cường mà trong đó người dân sống thanh bình và tự do, ấm no và hạnh phúc. Chúng ta biết công đức của TT Ngô Đình Diệm thì nhiều vô kể. Trong thánh lễ này, chúng ta chỉ chiêm ngưỡng xem ngài đã sống đức tin công giáo thế nào, đã theo Chúa và họa lại nơi bản thân mình hình ảnh Chúa Kitô ra sao.
26/05/2019
Đôi dòng tiểu sử: Marcel Văn tên thật là Nguyễn Tân Văn. Sinh ngày 15 tháng 3 năm 1928, tại Ngăm Giáo, thuộc tỉnh Bắc Ninh. Ngăm Giáo là một làng nhỏ nằm giữa Hà Nội và Hải Phòng, thuộc vùng châu thổ sông Hồng.
26/05/2019
ĐỌC LỜI CHÚA • Cv 15,1-2.22-29: (1) Những người Giuđê cho rằng: «Nếu không chịu phép cắt bì theo tục lệ Môsê, thì không thể được cứu độ». (28) (Nhưng) Thánh Thần và chúng tôi (=các tông đồ) đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này: (29) là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. • Kh 21,10-14.22-23: (22) Trong thành, tôi không thấy có Đền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, và Con Chiên là Đền Thờ của thành. (23) Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi. • TIN MỪNG: Ga 14,23-29
19/05/2019
ĐỌC LỜI CHÚA • Cv 14,21b-27: (22) «Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa». • Kh 21,1-5a: (1) Tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển không còn nữa. (2) Tôi thấy Thành Thánh là Giêrusalem mới. (5) Rồi Đấng ngự trên ngai phán: «Này đây Ta đổi mới mọi sự». • TIN MỪNG: Ga 13,31-33a.34-35
17/05/2019
Cùng bạn đọc: Chúng tôi cần thêm những chi tiết về con người và cuộc đời (ngày sinh, ở đâu, làm gì…) của Ki-tô hữu Lâm Đình Tuý. Ông bị tù vì lí do và trong hoàn cảnh nào? Nếu được, yêu cầu cho biết thân nhân của ông, để chúng tôi liên lạc (thuongvu@phongtraogiaodan.com)
Ý KIẾN MỚI NHẤT
Ươc mong đây là những nhận định và đề nghị rất thích ứng được đón nhận, nghiên cứu và uyển chuyển áp dụng trước một thực trạng xã hội "bị ô nhiểm" không dễ dàng "thanh tẩy" một sớm một chiều. May thay, kho tàng Đưc Tin, Đức Cậy và Đức Ái của GH Công giáo luôn là Niềm Hy Vọng được khai mở và áp dụng một cách khôn ngoan bởi những người có trách nhiệm Đạo Đời nhằm phục vụ lợi ích tinh thần cho Dân Chúa và phục vụ Công bằng cho một cộng đồng xã hội Việt Nam.
FOLLOW US
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN MỚI
Thông tin của bạn được giữ kín tuyệt đối và có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Nhập địa chỉ email của bạn
THÔNG TIN LIÊN LẠC