Tiếng Việt
Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại
Reporting by Ben Blanchard; Additional reporting by Twinnie Siu in TAIPEI; Editing by Robert Birsel