Tiếng Việt
Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại
Joshua J. McElwee (phóng viên của NCR tại Vatican)