Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại (PT) được chính quyền địa phương tại Hoa-kì và CHLB Đức công nhận là một tổ chức hoạt động bất vụ lợi.

Phong Trào có thể cấp giấy chứng nhận để xin giảm thuế cho mọi tặng phẩm bằng tiền mặt hoặc không bằng tiền mặt.

Tặng phẩm ở Hoa-kì, gởi về:
Movement of the Vietnamese Laity in Diaspora
405 Ranger Rd. Fallbrook,
CA 92028 USA

Tại Đức, gởi về địa chỉ:
Bewegung der vietnamesischen Laien in Diaspora (e.V)
Bathildis Str. 34
D-34454 Bad Arolsen
IBAN: DE40 5235 0005 0001 0347 35
BIC: HELADEF1KOR


The Movement of the Vietnamese Laity in Diaspora is recognized by authority in the USA and in Germany as a non-profit organization. It is entitled to create you certificates for the tax office.

Die Bewegung der Vietnamesischen Laien in der Diaspora (e.V) ist von den Behörden in den USA und in Deutschland als gemeinnützigen Verein anerkannt. Sie ist berechtigt, Spenden-Bescheinigung fürs Finanzamt zu erstellen.
FOLLOW US
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN MỚI
Thông tin của bạn được giữ kín tuyệt đối và có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Nhập địa chỉ email của bạn
THÔNG TIN LIÊN LẠC